RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 09. maj 2019

06:00
Sluga dvaju gospodara, TV teatar, r.
07:52
Moj lični pečat – Kornelije Kovač, r.
07:57
Ono kao ljubav, 17-20, r.
12
08:35
Komšije, 1-25, r.
12
09:25
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
09:30
Čizmaši, 11-12, r.
12
10:26
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković, r.
10:31
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10, r.
12
11:27
Drugi vek – Srđan Koljević, r.
12:00
Sluga dvaju gospodara, TV teatar, r.
13:52
Moj lični pečat – Kornelije Kovač, r.
13:57
Ono kao ljubav, 17-20, r.
12
14:35
Komšije, 1-25, r.
12
15:25
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
15:30
Čizmaši, 11-12, r.
12
16:26
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković, r.
16:31
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10, r.
12
17:27
Drugi vek – Srđan Koljević, r.
20:30
Komšije, 2-25
12
21:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10
12
22:09
12
00:00
Kir Janja, TV teatar, r.
01:35
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
01:40
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
02:26
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
02:30
Komšije, 2-25, r.
12
03:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
04:09
Više od igre, r.
12