RTS Drama: Programska šema - nedelja, 08. mar 2020

06:00
Prvaci sveta, 5-12 ,r.
12
06:46
Prvaci sveta, 6-12 ,r.
12
07:32
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus ,r.
12
08:25
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus ,r.
12
09:18
Moj lični pečat – Čedomir Vasić ,r.
09:22
Ono kao ljubav, 1-20 ,r.
12
10:09
Cvat lipe na Balkanu, 9-13 ,r.
12
11:05
Cvat lipe na Balkanu, 10-13 ,r.
12
12:00
Prvaci sveta, 5-12 ,r.
12
12:46
Prvaci sveta, 6-12 ,r.
12
13:32
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus ,r.
12
14:25
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus ,r.
12
15:18
Moj lični pečat – Čedomir Vasić ,r.
15:22
Ono kao ljubav, 1-20 ,r.
12
16:09
Cvat lipe na Balkanu, 9-13 ,r.
12
17:05
Cvat lipe na Balkanu, 10-13 ,r.
12
19:33
Nešto lepo, 11. ep.
12
21:07
Nešto lepo, 12. ep.
12
21:14
Moj lični pečat – Slobodan Šijan
21:19
Cvat lipe na Balkanu, 11-13
12
22:16
Cvat lipe na Balaknu, 12-13
12
23:11
Cvat lipe na Balkanu, 13-13
12
00:00
Prvaci sveta, 7-12 ,r.
12
00:45
Prvaci sveta, 8-12 ,r.
12
01:33
Nešto lepo, 11. ep. ,r.
12
01:40
Ono kao ljubav, 2-20 ,r.
12
02:23
Ono kao ljubav, 3-20 ,r.
12
03:07
Nešto lepo, 12. ep. ,r.
12
03:14
Moj lični pečat – Slobodan Šijan ,r.
03:19
Cvat lipe na Balkanu, 11-13 ,r.
12
04:16
Cvat lipe na Balaknu, 12-13 ,r.
12
05:11
Cvat lipe na Balkanu, 13-13 ,r.
12