RTS Drama: Programska šema - subota, 27. feb 2021

06:00
Pljačka Trećeg rajha, 4-4 ,r.
12
06:34
Otvorena vrata, 25-34 ,r.
12
07:14
Otvorena vrata, 26-34 ,r.
12
07:51
Sumnjiva lica, 9. i 10. spojene drugi ciklus ,r.
12
08:40
Sumnjiva lica, 11. i 12. spojene drugi ciklus ,r.
12
09:29
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
09:35
TV teatar – Mera za meru ,r.
12:00
Pljačka Trećeg rajha, 4-4 ,r.
12
12:34
Otvorena vrata, 25-34 ,r.
12
13:14
Otvorena vrata, 26-34 ,r.
12
13:51
Sumnjiva lica, 9. i 10. spojene drugi ciklus ,r.
12
14:40
Sumnjiva lica, 11. i 12. spojene drugi ciklus ,r.
12
15:29
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
15:35
TV teatar – Mera za meru ,r.
18:00
Otvorena vrata, 17-34
12
18:42
Otvorena vrata, 18-34
12
19:27
Otvorena vrata, 19-34
12
20:08
Otvorena vrata, 20-34
12
00:00
Otvorena vrata, 17-34 ,r.
12
00:42
Otvorena vrata, 18-34 ,r.
12
01:27
Otvorena vrata, 19-34 ,r.
12
02:08
Otvorena vrata, 20-34 ,r.
12
02:49
Sumnjiva lica, 37. i 38. spojene prvi ciklus ,r.
12
03:39
Sumnjiva lica, 39. i 40. spojene prvi ciklus ,r.
12
04:26
Sumnjiva lica, 41. i 42. spojene prvi ciklus ,r.
12
05:13
Sumnjiva lica, 43. i 44. spojene prvi ciklus ,r.
12