RTS Drama: Programska šema - sreda, 08. feb 2023

06:00
Komšije, 20. ep. ,r.
12
06:51
Kazneni prostor, 13-13 prvi ciklus ,r.
12
07:22
Kazneni prostor, 1-13 drugi ciklus ,r.
12
07:58
Ubice mog oca, 2-10 ,r.
12
08:55
Pet, 7-11 ,r.
12
09:48
Cvat lipe na Balkanu, 6-13 ,r.
12
10:45
TV teatar – Negri ,r.
12:00
Komšije, 20. ep. ,r.
12
12:51
Kazneni prostor, 13-13 prvi ciklus ,r.
12
13:22
Kazneni prostor, 1-13 drugi ciklus ,r.
12
13:58
Ubice mog oca, 2-10 ,r.
12
14:55
Pet, 7-11 ,r.
12
15:48
Cvat lipe na Balkanu, 6-13 ,r.
12
16:45
TV teatar – Negri ,r.
20:52
12
22:42
TV teatar – Carev zatočenik
00:00
Komšije, 21. ep. ,r.
12
00:49
Kazneni prostor, 2-13 drugi ciklus ,r.
12
01:25
Kazneni prostor, 3-13 drugi ciklus ,r.
12
01:58
Ubice mog oca, 3-10 ,r.
12
02:52
Pet, 8-11 ,r.
12
03:48
Cvat lipe na Balkanu, 7-13 ,r.
12
04:42
TV teatar – Carev zatočenik ,r.