RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 04. apr 2019

06:00
Karolina Nojber, TV teatar, r.
07:45
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
07:49
Pozorište u kući, 9-26, r.
12
08:22
Pozorište u kući, 10-26, r.
12
08:57
Otvorena vrata, 23-34, r.
12
09:42
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov, r.
09:46
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
10:34
Moj lični pečat – Marko Somborac, r.
10:38
Cvat lipe na Balkanu, 7-13, r.
12
11:32
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
12:00
Karolina Nojber, TV teatar, r.
13:45
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
13:49
Pozorište u kući, 9-26, r.
12
14:22
Pozorište u kući, 10-26, r.
12
14:57
Otvorena vrata, 23-34, r.
12
15:42
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov, r.
15:46
Prvaci sveta, 3-12, r.
12
16:34
Moj lični pečat – Marko Somborac, r.
16:38
Cvat lipe na Balkanu, 7-13, r.
12
17:32
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
18:00
Matica, TV teatar
19:30
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac
19:34
Pozorište u kući, 11-26
12
20:10
Pozorište u kući, 12-26
12
20:46
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić
12
20:50
Otvorena vrata, 24-34
12
21:30
Cvat lipe na Balkanu, 8-13
12
22:22
Moj lični pečat – Dušan Kovačević EXIT
22:26
Tuđa Amerika
12
00:00
Matica, TV teatar, r.
01:30
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac, r.
01:34
Pozorište u kući, 11-26, r.
12
02:10
Pozorište u kući, 12-26, r.
12
02:46
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
12
02:50
Otvorena vrata, 24-34, r.
12
03:30
Cvat lipe na Balkanu, 8-13, r.
12
04:22
Moj lični pečat – Dušan Kovačević EXIT, r.
04:26
Tuđa Amerika, r.
12