RTS Drama: Programska šema - utorak, 23. apr 2019

06:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
07:46
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
07:51
Ono kao ljubav, 5-20, r.
12
08:35
Ko je kod Koje, 1-12, r.
12
09:33
Moj lični pečat – Mirjana Karanović, r.
09:37
Čizmaši, 1-12, r.
12
10:32
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
10:37
Jagodići, 5-12, r.
12
11:31
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
12:00
Hasanaginica, TV teatar, r.
13:46
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
13:51
Ono kao ljubav, 5-20, r.
12
14:35
Ko je kod Koje, 1-12, r.
12
15:33
Moj lični pečat – Mirjana Karanović, r.
15:37
Čizmaši, 1-12, r.
12
16:32
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
16:37
Jagodići, 5-12, r.
12
17:31
Drugi vek – Branka Čeperac, r.
18:00
Zlatno tele, TV teatar
19:34
Moj lični pečat – Moma Martinović
19:38
Ono kao ljubav, 6-20
12
20:22
Moj lični pečat – Nada Pavlović
20:26
Ko je kod Koje, 2-12
12
21:25
Nešto lepo, 5. ep.
12
21:33
Čizmaši, 2-12
12
22:28
Moj lični pečat – Nele Karajlić
22:33
Jagodići, 6-12
12
23:29
Drugi vek – Slobodan Šijan
00:00
Zlatno tele, TV teatar, r.
01:34
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
01:38
Ono kao ljubav, 6-20, r.
12
02:22
Moj lični pečat – Nada Pavlović, r.
02:26
Ko je kod Koje, 2-12, r.
12
03:25
Nešto lepo, 5. ep., r.
12
03:33
Čizmaši, 2-12, r.
12
04:28
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
04:33
Jagodići, 6-12, r.
12
05:29
Drugi vek – Slobodan Šijan, r.