RTS 3: Programska šema - utorak, 04. okt 2022

07:05
United We Stream – Balkan: Lenhart Tapes, r.
07:35
67. Sterijino pozorje: Pozorište u krizi, r.
08:06
MVA 2021: Nagrađeni , r.
08:35
Beogradska filharmonija: Veliki koncert za fagot, 2. deo, r.
09:35
Teatrologike: Polona Juh, r.
10:05
Big bend RTS i Mario Gonci, 2. deo, r.
11:05
Hajdučija u Srbiji: Vojni begunci, 5-7, r.
11:35
Naši susreti: Slavenko Terzić – Akademik i diplomata, r.
11:55
Muzička kaseta: Dejvid Bouvi, 1-20, r.
12:00
O medu i ljudima, r.
12:55
Predmeti i slava: Gramofon Romena Dirisa, 16-20, r.
13:00
TV lica: Glumci kao sav normalan svet, 2. deo, r.
13:45
Muzzik top 20, r.
15:00
United We Stream – Balkan: Lenhart Tapes, r.
15:30
67. Sterijino pozorje: Pozorište u krizi
16:01
MVA 2021: Nagrađeni
18:35
Opasna igra, 01-10
12
19:30
Dnevnik 2 na znakovnom jeziku
20:05
Muzička kaseta: Prins, 2-20
20:40
Predmeti i slava: Napoleonova Makima i mari-Klod Pjetragala, 17-2
21:30
12
22:55
12
00:36
Ostavi sve i čitaj: Magdalena Vodopija , r. 
01:06
MVA 2021: Nagrađeni, r.
01:50
Kineski čaj: Zavičaj, 1-6, r.
02:40
Muzička kaseta: Prins, 2-20, r.
02:45
15. Gitar art festival: Eliot Fisk, r.
03:45
Vreme televizije: Program za decu i mlade, 2. deo
04:55
Orkestar sveta: Terema, 2. deo, r.
05:40
Predmeti i slava: Napoleonova Makima i mari-Klod Pjetragala, 17-20, r.