RTS 3: Programska šema - petak, 19. mar 2021

07:10
Evropa kroz koncerte, r.
08:00
Srpski jezik za VI razred osnovne škole
08:35
Matematika za VI razred osnovne škole
09:10
Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole
09:45
Srpski jezik za VII razred osnovne škole
10:20
Matematika za VII razred osnovne škole
10:55
Informatika i računarstvo za VII razred osnovne škole
11:30
Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
12:05
Matematika za VIII razred osnovne škole
12:40
Geografija za VIII razred osnovne škole
13:15
Hemija VIII razred osnovne škole
14:00
I razred srednje škole
15:10
II razred srednje škole
16:20
III razred srednje škole
17:30
IV razred srednje škole
18:40
Narkos, 3-10
12
21:40
Ulica milosrđa, 6-6
12
22:31
12
00:02
Veliki mitovi:Ilijada-Patrokle Mirmidonci, 7-10, r.
01:20
Na veslu priča: Ivana Dimić-Istina, r.
01:30
Autoportret: Kokan Mladenović
02:05
Autoportret: Tanja Mandić Rigonat
02:35
Ciklus Čajkovski: Simfonija br. 1 u ge-molu, r.
03:25
TV teatar: Krčmarica Mirandolina
05:05
Mira Adanja Polak: Ekskluzivno-Nemoguće je moguće, r.