RTS 3: Programska šema - sreda, 18. mar 2020

06:25
Pleši kako mama kaže , r.
12
08:00
Srpski jezik I razred
08:35
Matemtika I razred
09:10
Srpski jezik II razred
09:45
Matematika II razred
10:20
Srpski jezik III razred
10:55
Matematika III razred
11:30
Srpski jezik IV razred
12:05
Matematika IV razred
12:40
Srpski jezik V razred
13:15
Matematika V razred
13:50
Srpski jezik VI razred
14:25
Matematika VI razred
15:00
Srpski jezik VII razred
15:35
Matematika VII razred
16:10
Srpski jezik VIII razred
16:45
Matematika VIII razred
17:20
Istorija VIII razred
17:55
Srpski jezik I razred, r.
18:20
Matemtika I razred, r.
18:55
Srpski jezik II razred, r.
19:25
Matematika II razred, r.
20:30
Šerburski kišobrani
22:20
Udarna vest
12
00:05
Slike iz Išikave: Festival želja od 1300 godina, 3-20
00:20
Slike iz Išikave: Agahema so iz Suzua, 4-20
00:40
Veličanstveni vrtovi: Bua de Mutije, 3-10, r.
01:45
Autoporetet-portret umetnika u mladosti: Stevan Filipović, r.
01:50
Narodno pozorište u 10 činova: Garderoberka, 8-10
02:25
Teatrologike: Dragan Živadinov, r.
02:35
Autoporetet-portret umetnika u mladosti: Stevan Filipović
03:15
Nikson u Kini, opera