RTS 3: Programska šema - subota, 11. maj 2019

07:02
Masimo Savić: Jedan dan ljubavi, 2. deo
08:05
Kulturni centar, r.
09:02
RTS Život: Zadnja kuća Srbija-Istok na zapadu-Orašje, r.
09:26
RTS Život: Život i standardi-Istok čuva Gorioč, r.
09:57
Na veslu priča: In Memoriam-Slavko Stamenić, r.
10:12
Čas anatomije: Nagrade, smisao i besmisao, r.
11:02
Čelo fest 2012: Dragan Đorđević i Vladimir Milošević, 2. deo, r.
11:40
Ekskluzivno: Dušan Kovačević-O životu i smrti, r.
12:11
Studio 6: Tapan, r.
13:08
Ruski carski balet: Romeo i Julija, r.
15:02
Masimo Savić: Jedan dan ljubavi, 2. deo
16:35
RTS Muzika: Beograd noću-Oliver Mandić
18:02
Jedna slika, jedna priča: Hristifor Žefarović-Sveti Dimitrije
18:15
Milijarde, 27-36
12
19:16
49. Bemus: Ruski hor Glinka, 1. deo
20:06
Matija svira Arsena
21:30
Ambijenti, 14-24
00:15
Dekoraterska plemena: Istorijsko pleme, 1-8 , r.
00:44
RTS Muzika: Beograd noću-Oliver Mandić, r.
01:41
Arhitektura: Lion - Kroa Rus, povratak zanatske četvrti, r.
03:06
49. Bemus: Ruski hor Glinka, 1. deo , r.
03:55
Matija svira Arsena , r.
05:16
Ambijenti, 14-24 , r.
05:44
Priče o drevnim vrtovima Kjota, 1. deo , r.