RTS 2: Programska šema - petak, 14. avg 2020

14:08
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:56
Mornarički istražitelji, serija
12
15:40
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:24
Ženski raj, serija
12