RTS 2: Programska šema - petak, 21. avg 2020

14:04
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:51
Mornarički istražitelji, serija
12
15:35
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:26
Ženski raj, serija
12