RTS 1: Programska šema - četvrtak, 21. mar 2019

11:00
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
12:48
Moja generacija "Z", TV serija
12
15:50
Senke nad Balkanom, TV serija
12
23:45
Afera, serija
12
03:32
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
04:28
Senke nad Balkanom, TV serija
12