RTS 1: Programska šema - sreda, 20. mar 2019

11:05
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
12:34
Moja generacija "Z", TV serija
12
15:55
Senke nad Balkanom, TV serija
12
01:14
Afera, serija
12
03:43
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
04:37
Senke nad Balkanom, TV serija
12