RTS 1: Programska šema - petak, 15. mar 2019

11:05
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
15:59
Senke nad Balkanom, TV serija
12
00:54
Afera, serija
12
03:55
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
04:46
Senke nad Balkanom, TV serija
12