RTS 1: Programska šema - sreda, 13. mar 2019

10:55
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
12:34
Moja generacija "Z", TV serija
12
15:56
Senke nad Balkanom, TV serija
12
00:40
Afera, serija
12
03:47
Salaš u Malom Ritu, TV serija
12
04:48
Senke nad Balkanom, TV serija
12