Метамузика - Дрво живота

Метамузика је метафизика музике. Метамузика је метафора музике и показује да једно музичко дело има и шире и дубље значење.

Метамузика се попут металургије бави проучавањем структуре и открива да се сва музичка значења нашег окружења налазе у једној композицији. Музика је метаматеријал, а њена структура и њена звучања на престају да изненађују.

Ивана Стефановић је за емисију одабрала Дрво живота, дело интимног и сложеног значења. Настало је 1997, а грађено је необичном техником надовезивања више формалних целина истог значењског нивоа, које настају развојем и разрадом једног мотива. Поступак је преузет из левантског фолклора, музике која се гради сталним импровизујућим надовезивањем и истовремено украшава.

На исти начин се стално обнавља и цвета и један од најстаријих симбола овог поднебља - дрво живота. Музика је својим средствима имитирала и испољила један прастари симбол и његову садржину и та се филозофска и митолошка потка у делу и те како препознаје. То је и једна од одлика музике коју је написала Ивана Стефановић: њено дејство је, колико у звуку, толико и у оној финој игри значења и смисла која лебди око дела и даје му дубину.

Аутор: Драгана Пантић

реприза 08. новембар у 04:00, 10:00 и 16:00