Минка Поповић - Јосип Славенски, Минијатуре за клавир

„Минијатуре за клавир” Јосипа Славенског у извођењу Минке Поповић представљају први пројекат мултидисциплинарне платформе „Heroy” која има за циљ продукцију и промоцију на пољу дизајна и уметности.

Клавирски опус Јосипа Славенског је посебно подручје музике за клавир код нас - његова модернистичка поетика, блиска идејама зенитистичког покрета, изнедрила је значајна авангардна дела, под утицајем експресионизма.

реприза 22. мај у 04:15, 10:15 и 16:15