Минка Поповић - Јосип Славенски: Минијатуре за клавир

„Минијатуре за клавир” Јосипа Славенског у извођењу Минке Поповић представљају први пројекат мултидисциплинарне платформе „Heroy” која има за циљ продукцију и промоцију на пољу дизајна и уметности.

Клавирски опус Јосипа Славенског је посебно подручје музике за клавир код нас - његова модернистичка поетика, блиска идејама зенитистичког покрета, изнедрила је значајна авангардна дела, под утицајем експресионизма.

реприза 23. април у 05:16, 11:16 и 17:16