Метамузика - Мементо

Музика Милана Михајловића је особена и мајсторска, али је изнад свега одликује непосредност комуникативног уметничког израза. Његова дела изазивају пажњу својом посебношћу, интригирају мисаоношћу и освајају искреношћу.

Дело „Мементо", које је компоновао 1993. године као поруџбину за Београдске музичке свечаности, посвећено је успомени на великог српског композитора Василија Мокрањца.

„Мементо" је 1994. године награђен нашим највећим признањем у области уметничке музике, наградом Стеван Мокрањац.

реприза 17. фебруар у 00:19, 05:19 и 17:19