Сећања - Никола Херцигоња

Никола Херцигоња био је значајни композитор, музички писац, етномузиколог и професор на Факултету музичке уметности у Београду у периоду послератне Југославије.

Љубав према музици испољио је током гимназијских дана када је покушао да напише своја прва дела. Током студија, под утицајем Павла Марковца и лево оријентисаних интелектуалаца, прихватио је идеологију која ће обележити његов животни и стваралачки пут.

Херцигоња је најзначајнији траг у уметности послератне Југославије оставио на пољу музичко-сценског израза. Од најранијих дана показивао је интересовање за оперску уметност, али и за значајне литерарне предлошке, пре свега епског садржаја, које ће покушати да омузикали у току своје каријере.

реприза 25. новембар у 01:09, 07:09 и 13:09