Од плуга до дигиталне фарме: Како даље

Процес приватизације српске пољопривреде почео је крајем 20. века без јасног плана и стратегије. Закони су били недоречени, многе приватизације су поништаване, а сваку следећу продају предузећа пратили су још већи губици.

По речима стручњака, приватизација у српској пољопривреди била је хаотична и стихијска, а резултат је распродаја националних ресурса.
Иако су се одигравале у истим условима, неке приватизације биле су веома успешне. Као једна од најуспешнијих издвојила се приватизација зрењанинске млекаре, коју је купила француска индустрија са дугогодишњом традицијом прераде млека. Захваљујући знању, доброј организацији и правовременим информацијама, опстала је и Задруга у Клеку.