Наука у покрету: Вештачка интелигенција

На који начин она продире у све поре нашег живота? Због чега је важно да знамо како се у складу са развојем новог технолошког окружења мења наш начин комуникације, понашања и рада, и које то етичке дилеме поставља оваква ситуација? На поменута питања одговоре даје професор Ибрахим Кушчу, који је докторирао у области еволуције вештачке интелигенције на Универзитету Сасекс у Великој Британији.

Посебна пажња посвећена је односу вештачке интелигенције и слободе изражавања, као и медијске и информационе писмености.