Наука и живот: Океани – Нови Елдорадо

Две трећине површине наше планете прекрива вода. Наука је, до сада, истражила само пет процената морског дна.

Живот у мору је једна велика тајна. На пример, звук се кроз ваздух може чути са удаљености од 25 метара. Јачина истог звука у води немерљиво је већа. То је правац истраживања једне нове научне дисциплине која се зове акустична екологија. Упознаћемо вас са алгама, зеленим златом, и начинима на које се оне примењују у медицини, са енергијом коју стварају плима и осека и са хидрауличним турбинама које, захваљујући морским струјама, стварају енергију.