Стварање науке о сновима

Учећи пацијенте да њима овладају, лекари и психолози снове интегришу у своју дијагностику. Лепи снови, али и ноћне море имају огроман утицај на нашу јаву и наш поглед на свет.

Kако можемо да утичемо на оно што сањамо? Да ли ћемо једнога дана моћи да продремо у најдубља скривена значења снова? Одговоре даје наука о сновима, која је тек у повоју.