Наука у покрету: Нове технологије у образовању

У Великој Британији нове технологије виде као предуслов за успешну припрему деце за послове будућности који ће се темељити на дигиталној писмености, креативном мишљењу и способности решавања проблема. Не тако свеобухватно као у Британији, али са свешћу о неопходности дигиталног описмењавања, и у Србији нове технологије полако улазе у школе.