Како мисли Академија: Академија

Иако је дефинисана као „највиша научна и уметничка установа у Републици Србији“, САНУ је део мреже организација и појединаца и стално продубљује отворену и искрену комуникацију са постојећим државним, националним, научним, уметничким, образовним и другим институцијама.

Укратко, САНУ ради у средини и за средину која ју је изнедрила, на основама које су утемељили њени оснивачи 1841. године, поштујући традицију, знање и различита мишљења. Као и националне академије у другим државама, Српска академија наука представља институцију својеврсног традиционализма и готово пожељне конзервативности.