Очима природе: Нуклеарни објекти Србије

Институт Винча је водећа научно-истраживачка организација у Србији. Области истраживања којима се Институт бави су физика, хемија, биологија, енергетика, заштита од зрачења, као и заштита животне средине.

У оквиру Института је и Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије", које је основала Влада Републике Србије. Приоритет овог јавног предузећа је нуклеарна сигурност и безбедност, као и заштита грађана од могућег штетног јонизујућег зрачења.

Окружени смо производима који у себи садрже опасне супстанце, и када се њихов животни век заврши, ако се не збрину по стандардима, они лако могу доспети у животну средину. Тема данашње емисије је заштита, третман и складиштење радиоактивног отпада и контрола квалитета ваздуха.