Наука у селу: Бисери Војводине

Дивље ненасељено подручје представља комбинацију пашњака, влажних ливада, бара и поплавних шума. На овом простору погодном за испашу пасе око 500 грла крава, свиња, оваца, магараца и коња.

Ада је изолована и до ње се најлакше долази чамцем. Војводина је, осим по географским карактеристикама, специфична и по биљним и животињском врстама. На том подручју данас је под заштитом око 135 природних добара, што чини нешто више од шест процената њене укупне површине.
Крчединска ада налази се на левој обали Дунава и простире на нешто мање од 1000 хектара.