Шта су све технологије урадиле за нас: Аморфни материјали – синтеза и карактеризација

Пре свега захваљујући интересовању човечанства за развој свемисрких, телекомуникационих и информационих технологија, наука о материјалима добила је веома важно место у развоју цивилизације.

Велики допринос разумевању материјала кроз историју дао је Вилард Гибс у 19. веку. Гибсу је пошло за руком да објасни термодинамичка својства материјала која се односе на структуру атома у разним фазама.
Данас се под савременим материјалима подразумевају разне комбинације пластичних, аморфних, полупроводничких, као и биоматеријала и наноматеријала. Примарни циљ науке је добро разумевање суштине која би омогућила пројектовање материјала са унапред задатим својствима.