Сасвим природно: Криза природе

Својим неартикулисаним деловањем, човек је природу довео до крајњих граница издржљивости. Зато се све чешће говори о одрживом очувању природе.

Климатске промене већ узимају свој данак. Постале су видљиве, али заједничко реаговање можемо очекивати тек када светска економија почне да трпи, а требало би реаговати већ сада.