Образовна репортажа: Музика у свету математике

Како пробудити интерес за науку о хармонији? Математика и музика су кроз историју показале да имају толико тога заједничког. На пример, сличност између бројева и тонова је велика, у музици такође постоји логаритам, а врло је интересантно и Платона изучити кроз музику. Музика, као и математика, има своје законе.