Траг: Српски Нобел – Никола Спасић

Опанчар, познати београдски тргова и велики радник скромних животних прохтева Никола Спасић био је веома наклоњен отаџбини. Све што је створио поклонио је отачеству, а у време оснивања, Задужбина Николе Спасића вредела је као и Задужбина Алфреда Нобела.

Својеручним тестаментом, који је написао 9. фебруара 1912. и предао на чување Народној банци, сву имовину Никола Спасић намењује оснивању задужбине.