Шта су све технологије урадиле за нас: Биотехнологије

Савремена биологија једна је од најинтересантнијих наука данашњице, у њој човек проналази велике могућности за даљи развој и опстанак свих живих бића на нашој планети...

Захваљујући информационим технологијама, јаким оптичким системима, примени знања из других фундаменталних научних области, данас се - са великим разумевањем - говори о генима, мапи гена и мутацијама које угрожавају здравље.

Све се више говори и о биолошкој сигурности, о производњи људских органа помоћу матичних ћелија и производњи вештачких ћелија. Истовремено, примена биотехнолошких могућности опоравља животну средину - што је свакако један од највећих изазова 21. века.