Наука у селу: СМС водич за заштиту биља

Како смањити трошкове и успоставити ефикасну производњу? Употребу пестицида треба свести на минимум, а добити квалитетан производ.

Прогнозно-извештајна служба основана је 2010. године с циљем да пољопривредницима пружи информације о кретању штетних организама, а све у жељи да пољопривредници заштите своје усеве.

Инжињери заштите биља, уз детаљну временску прогнозу, могу да предвиде развој штеточина и болести и дају упутства о коришћењу препарата за њихово сузбијање. Успостављени системи прогнозног извештавања и препоруке које се пољопривредницима шаљу СМС-ом, омогућавају да се одређена заштитна средства користе у правом тренутку. То смањује број третмана, трошкове производње и доприноси квалитету хране.