Приче о великим математичарима: Питагора

Строго дисциплинован живот пун одрицања био је карактеристичан за Питагору и његове ученике. Његови ученици и он проучавали су математику, нумерологију, аритметику, геометрију, астрономију и музику. Питагорејци су уочили да се говор – као и певање – састоји из недељивих временских интервала – кратких слогова.

Оригинално је Питагорино схватање да су ствари отелотворени бројеви, оне саме нису бројеви. По његовом суду, душа је хармонија бројева. Друго схватање је вид квазиматеријалистичке тезе да су саме ствари бројеви и да се бројеви састоје од монада. Бројеви су основни принципи универзума. Аритметички докази, геометријске фигуре и музичка теорија су примери важности улоге бројева у постојећем свету.