Добро је ... добро је знати: Гинекологија

Тема емисије серијала „Добро је ... добро је знати“ је репродуктивно здравље и грана медицине која се њиме бави. Нови докази, научноистраживачки радови, новине у дијагностици, лечењу и унапређењу здравља – гинеколози стално шире поље својих сазнања.

Поједини лекови, који су се примењивали како би се спречио превремени порођај, сада се више не користе... Потражићемо одговоре на питања колико хуманих папилома вируса вреба око нас, шта је то ендометријум и шта га угрожава, као и да ли су пробиотици у гинекологији мода или потреба...