Свет будућности: Мегаполис будућности

Предвиђа се да ће за петнаест година у градовима живети две трећине људи. Градске области ће се толико проширити да ће се међусобно преклапати.

Тако ће настати мегаполиси, огромне урбанизоване области са сопственом економском инфраструктуром и зонама утицаја. Како ће толики градови поднети огроман број становника?
У будућности ће читави градови ницати за време које је данас потребно за изградњу једне зграде. Паметне зграде ће мегаполисима будућности омогућити да се сами снабдевају храном, водом, енергијом. Мегаполиси будућности биће самоодржива и безбедна места за живот.