Образовно огледало: Опчињени Месецом

Неки од најромантичнијих тренутака у нашим животима често су подразумевали месечину као обавезан декор.

Многи људи верују у његову моћ, покушавајући да свој животни ритам ускладе са његовом ћуди. Утицајем Месеца на људе бавили су се још Аристотел, Парацелзус, Плиније Старији, верујући да, нарочито пун Месец, врши јак утицај на људски организам. Најдаље у својим истраживањима отишли су Питагора и његови следбеници.

Многа народна веровања везују се за Месечеве мене - пре свега за млад и пун Месец. Човек је у својим настојањима да освоји Месец успео да крочи на његово тло, али наука и даље није доказала у којој мери он утиче на живот на нашој планети.