Савин врт: Светосавље

У последњој, петој епизоди, бавимо се питањем поновне актуализације светосавског система вредности и перспективе очувања српског колективног духовног бића пред изазовима савременог процеса глобализације.

Комплексна и дубока прича о Светом Сави је и прича о историји Српске православне цркве. Кроз разговор са бројним стручњацима - историчарима, теолозима, историчарима уметности, филозофима, историчарима књижевности и археографима расветљавамо, тумачимо, потврђујемо и стварамо широки спектар сазнања о Светом Сави, светосавском учењу, светосавском предању, светосављу, о српском средњем веку и књижевности и уметности која је стварана под окриљем Цркве.