Читај ми!

Шта су све технологије урадиле за нас: Историја фармације

Фармакоисторијска збирка Фармацеутског факултета Универзитета у Београду у поседу је факултета од 1952. године. Збирка је комплексна и садржи три целине: библиотечку и архивску, као и предмете.

Још 1948. године, решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе и природних реткости у Београду, збирка је проглашена општенародним добром. Збирка се одликује обимношћу, реткошћу и уређеношћу и једина је збирка такве врсте код нас.
Збирка је током година обогаћена - поклонима, књигама, архивским материјалима и целокупним заоставштинама фармацеута који су на тај начин желели да се трајно сачува све оно што може допринети проучавању и валоризацији историје фармације.