Читај ми!

Кина у фокусу 2009: Звоњава звона

Некада давно, осам царевина ратовало је због поштовања осам различитих богова. Свако царство имало је своја обележја, али заједнички именитељ била им је једна грађевинска творевина.

Пагода има више значења, везивана је за различите вере и културе. Вековима су јој додавали нова значења. Грађена је од различитих материјала, али овај специфични споменик културе, у свим срединама, има заједничку карактеристику - стално „расте" све више и више у висину.