Читај ми!

Сањајмо будућност: Спорт у будућности

Осим физичких предиспозиција, у спорту је, кажу, као покретач најважнији адреналин. Подједнако може бити важан и за посматрача и за навијача.

Од спортисте се увек очекује да помери границе људских способности. То поставља нова питања у вези са границама које треба, или не треба, прећи. Да ли те границе, помоћу стратегија и тактика, одређује сам човек или користи помоћ машина и лекова. Да ли су спортска борилишта постала арене где се мери људска издржљивост, и да ли нова времена доносе и нове спортске дисциплине које су на граници могућег?