Читај ми!

Одгонетање тела: Биологија

Волимо ли тело у коме се налазимо?

Прихватамо ли га као неодвојиви део свога бића или га улепшавамо због других? Шта је заједничко Вилендорфској Венери и савременим лепотицама? Да ли постоји универзална, идеална, савршена лепота или је она ипак сакривена у оку посматрача? Да ли је само лепота златног пресека једина лепота? Да ли хармонија људске личности зависи од равнотеже између потреба духа и потреба тела?