Читај ми!

Професионалци: Преговарачки тим

Преговарачки тим МУП-а Србије формиран је 2004. године и овлашћен је за преговарачке активности током решавања кризних ситуација. Циљ је да се конфликтне ситуације реше мирним путем.

Тим се ангажује у случајевима талачких ситуација, побуна у затворима, запоседања објеката, претњи самоубиством и убиством, претњи полицији или трећим лицима оружјем или експлозивним средствима. Преговарачки тим заслужан је за спасавање више од 200 људи, од тога је 150 одговорено од самоубиства.