Читај ми!

Научни кафе: Радиоактивност

Занимљиво је да 99% вештачког зрачења потиче од дијагностичких и терапијских зрачења у медицини, а да само 1% потиче од нуклеарних катастрофа, о којима је и било највише питања публике Научног кафеа.

Прича о радиоактивности почиње кратким објашњењем ове физичке појаве, разликовањем природне од вештачке и шетњом кроз историју науке. О савременим начинима за мерење радиоакивности и научним истраживањима.