Читај ми!

Шта су све технологије урадиле за нас: Примењена хемија и физика

Развој науке, захваљујући технологијама, креативности и љубопитљивости истраживача, омогућио је да се развијају и оне области које се налазе на границама две науке, на пример да се развију области између физике и хемије, физике и биологије, хемије и биологије.

Физичка хемија је настала комбиновањем знања из физике, хемије, квантне механике, термодинамике, како би се одређене макроскопске појаве описале на атомском и молекулском нивоу. Физичка хемија се, дакле, бави везом између макроскопских и микроскопских својстава материје, а вероватно никада не би постала тако значајна за човечанство да није било технологија које су помогле да се о овој области сазна више, али и да се она боље примени у свакодневном животу...