Читај ми!

Професионалци: Вељко Поткоњак

Редовни је професор Електротехничког факултета у Београду. Докторирао је из области математичког моделирања и рачунарског пројектовања робота. Коаутор је 3 књиге на енглеском језику од којих је једна преведена на јапански и кинески. Објавио је преко 60 научних радова у најугледнијим међународним часописима.

Као истраживач боравио је на универзитету у Атини и Лисабону. Учествовао је и руководио у домаћим и међународним научним пројектима у области роботике. Добитник је Теслине награде, два пута Награде града Београда, Награде САНУ и других признања.