Читај ми!

Филозофија и... Филотерапија

Познати филозоф Лу Мариноф са својим делом "Платон а не прозак" изазвао је огромну заинтересованост научне јавности, али и читалаца, па је његово дело постало бестселер. У САД-у формирано је "Удружење практичних филозофа", које се шири по свету а чије представништво постоји и у нашој земљи.

Враћање коренима филозофије показало се као изузетно делотворно у психотерапији, па су филозофска саветовалишта постала све популарнија. Један од облика филотерапије јесу и Филокафеи којих има у Београду и у још неколико градова Србије. Идеја Филокафеа потекла је из Париза где је отворен велики број.