Читај ми!

Заборављени умови Србије: Владимир Карић

Пре појаве Карића у Србији, није било правих уџбеника географије, па се његов рад на том пољу може сматрати пионирским. Карић се бавио и правном етнологијом, проучавајући Душанов Законик и српско обичајно право.